ΕΚΘΕΣΗ

Ιούλιος 2010Αντώνης Καπωίσης 
Νίκη Τσάχρα 
Νίκος Μαίνης

Ζωγραφική

Εγκαίνια
Σάββατο 31 Ιουλίου 2010 στις 20:30

Διάρκεια έκθεσης έως 20 Αυγούστου 2010

Ώρες Λειτουργίας
Τρίτη-Παρασκευή 11:00 - 14:00 και 18:30 - 21:00
Σάββατο και Κυριακή : 11:00 - 14:00