ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 ΑΙΘΟΥΣΑ  ΤΕΧΝΗΣ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΜΑ


Βασ. Αλεξάνδρου 5 - Ναύπλιο 21100

τηλ. 27520 25385 - fax 27520 94600
 e-mail : atnaf@otenet.gr 

 ___________________________________________________________


NAFPLIO ART GALLERY
MARIA GOUMA


Vas. Alexandrou str. 5 - 21100 Nafplio, Greece

tel. 27520 25385 - fax 27520 94600
e-mail : atnaf@otenet.gr