Η Αίθουσα Τέχνης Ναυπλίου, η πρώτη αμιγής Αίθουσα Τέχνης της Πελοποννήσου, ιδρύθηκε το 1987 από το μεράκι της Μαρίας Γκούμα.

Στα είκοσι σχεδόν χρόνια της παρουσίας της, πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής και φωτογραφίας.
Επιπλέον από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της δημιουργήθηκαν εργαστήρια για παιδιά και έλαβαν χώρα μουσικές εκδηλώσεις.

Η Αίθουσα Τέχνης διαθέτει μικρό πωλητήριο με αντικείμενα τέχνης, καθώς επίσης και σημαντικό φωτογραφικό αρχειακό υλικό. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει και τις Εκδόσεις ΑΤΝΑ.

Η πολιτιστική προσφορά της Αίθουσας Τέχνης Ναυπλίου στην πόλη είναι μεγάλη καθώς έφερε και φέρνει σε επαφή το κοινό της περιφέρειας με το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι του ελλαδικού και ευρωπαϊκού χώρου.